KIEROWNICTWO JEDNOSTKI - Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Strona znajduje się w archiwum.

Komendant  Powiatowy Policji w Mrągowie

insp. Andrzej Skol
 
tel: (89) 741 92 11
e – mail: komendant@mragowo.ol.policja.gov.pl
 
Komendą Powiatową Policji w Mrągowie kieruje Komendant Powiatowy Policji za pośrednictwem I Zastępcy Komendanta, naczelników wydziałów, kierowników komórek, komendantów komisariatów podległych oraz bezpośrednio podległych policjantów i pracowników cywilnych.
Komendant może upoważnić swojego zastępcę oraz kierowników komórek do podejmowania decyzji w jego imieniu.
 
 
 
I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Mrągowie
 
mł. insp. Robert Wierciszewski
 
tel: (89) 741 92 11
 
 
I Zastępca Komendanta Powiatowego  Policji nadzoruje pracę:
1.   Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie
2.   Komisariatu Policji w Mikołajkach
3.   Posterunku Policji w Pieckach
 
 
 
Naczelnik Wydziału Kryminalnego
nadkom. Beata Gąsior
tel: (89) 741 92 65
 
 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego
nadkom. Bogdan Hura
tel: (89) 741 92 65
 
 
 
Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego
kom. Mariusz Adamski
tel: (89) 741 92 42
 
 
 
Komendant Komisariatu Policji w Mikołajkach
podkom. Andrzej Jaźwiński
tel: (87) 421 93 00
 
 
 
Kierownik Posterunku Policji w Pieckach
asp. szt. Dariusz Krupiński
tel: (89)  741 92 43
 
 

Metryczka

Data publikacji 04.11.2009
Data modyfikacji 01.08.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Uzupelnij dane redaktora
Osoba udostępniająca informację:
Uzupelnij dane redaktora
Osoba modyfikująca informację:
Dorota Kulig
do góry