OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Oświadczenia majątkowe - Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe

Strona znajduje się w archiwum.

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

 

W związku z nowelizacją art.62 Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990r. (Dz.U. Nr 30, poz.179 z późn.zm), obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.
 
Zgodnie z § 6 ust.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U. nr 144, poz.1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia. W związku z powyższym oświadczenie majątkowe Komendanta Powiatowego Policji w Mrągowie zgodnie treścią aktu prawnego, publikowane jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
 
 

Metryczka

Data publikacji 04.11.2009
Data modyfikacji 24.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Uzupelnij dane redaktora
Osoba udostępniająca informację:
Uzupelnij dane redaktora
Osoba modyfikująca informację:
Dorota Kulig
do góry